Verden og dens befolkning har brug for støtte, og vi kan ikke satse på at vores regeringer yder det der skal til, så jeg har valgt at støtte nogle organisationer som jeg mener gør et vigtigt stykke arbejde for verden og dens befolkning.

Folkekirkens Nødhjælp 

Mellemfolkeligt Samvirke 

Greenpeace 

Økologisk Landsforening 

Amnesty International